Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


Instrukcja.pl

 
   Start

Polska / Województwo mazowieckie / Powiat grójecki / Gmina Jasieniec

Burmistrz/Wójt:
Marek Pietrzak
Herb gminy Jasieniec
Urząd Gminy

05-604 Jasieniec
ul. Warecka 42

tel. (48) 661 35 70
fax (48) 661 35 81

E-mail   www   BIP  
Ludność: 5 353
Powierzchnia: 108 km2
Atrakcje turystyczne:


Jasieniec ma dobre połączenie z zewnętrznym układem komunikacyjnym (dojazd do drogi krajowej nr 7 Warszawa - Kraków oraz drogi wojewódzkiej nr 730 Grójec - Warka). Sieć dróg powiatowych na terenie gminy ma długość ok. 60 km (m.in. droga Jasieniec - Olszany - Miedzechów oraz Jasieniec - Gniejewice - Zbrosza Duża prowadząca do drogi nr 7), a dróg wojewódzkich - 18 km. Sieć dróg lokalnych w gminie jest wystarczająca.

Pod względem geologicznym obszar gminy Jasieniec położony jest w południowo-zachodniej części niecki warszawskiej, na wysokości 70-110m n.p.m. Gmina zajmuje obszar około 10 780ha, z czego około 8 974 ha stanowią użytki rolne, w tym: 45,0% - grunty orne, 33,5% - sady. Lasy i grunty leśne zajmują ok. 1 530ha, co stanowi 14,6% powierzchni gminy i w 85% należą do państwa. W skład gminy wchodzi 36 wsi rolniczych, zorganizowanych w 31 sołectw. Największe z nich to: Jasieniec, Boglewice, Gośniewice i Zbrosza Duża. Jednym z najważniejszych atutów gminy Jasieniec jest duża liczba obiektów zabytkowych (najwięcej dworów i pałaców na Mazowszu).

Prawdziwą perłą wśród zabytków gminy Jasieniec, ale także ziemi grójeckiej i regionu południowego Mazowsza jest neorenesansowy pałac w Woli Boglewskiej, z dekoracją secesyjną, wybudowany około 1900 r.

Wieś Boglewice W części zachodniej wsi, na jednej osi z neogotyckim kościołem parafialnym, wśród resztek parku znajduje się dziewiętnastowieczny pałac. Pałac w Boglewicach został wybudowany dla mającej duże znaczenie na tych terenach rodziny Bersonów, którzy w 1939 roku zostali wysiedleni przez Niemców. Po wojnie w pałacu mieściła się Szkoła Rolniczo-Ogrodnicza i mieszkania dla nauczycieli. W 1960 r. pałac stał się własnością Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Boglewicach. Obecnie jest własnością prywatną.

W przeciwległym krańcu wsi znajduje się neogotycki kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego. Pierwotnie w tym miejscu stał drewniany kościół ufundowany przez rodzinę Boglewskich. 15 stycznia 1892 r. Paulina Żurawska w swym testamencie przekazała 30 tys. rubli na budowę nowego kościoła. Jeszcze tego samego roku, na zebraniu parafialnym podjęto decyzję o budowie. W pierwszych latach XX wieku prace zakończono. Wynik tych prac można podziwiać do dzisiaj.

Tuż za kościołem, przy drodze do Olszan znajduje się zabytkowa plebania. Przemieszczając się dalej w tym samym kierunku trafimy na stary cmentarz parafialny. W narożniku muru cmentarnego umieszczona jest kapliczka z połowy XIX w. Idąc od bramy, główną aleją przez cmentarz trafimy na niezwykłe mauzoleum rodu Bersonów. Jest to monumentalna budowla z szarego kamienia, przywołująca skojarzenia ze starożytną architekturą, zwieńczona płaskorzeźbami symboli religijnych i rodowych.

Jadąc w kierunku Warki, w miejscowości Gołębiów, znajduje się odtworzony w 1996 pomnik oraz mogiła poległych w Powstaniu Styczniowym 1863 r. Powstańcy pod dowództwem Władysława Grabowskiego stoczyli w okolicy Gołębiowa bitwę z przeważającymi siłą wojskami gen. Meller-Zakomelskiego. W bitwie zginęło ponad trzydziestu powstańców a kilkunastu zostało rannych i wziętych do niewoli.

Kierując się na zachód od pomnika, w odległości około 100 m., pośród pól, w kępie drzew (klony, lipy, akacje) znajduje się kaplica z poł. XIX wieku, zbudowana w stylu klasycystycznym. Ściany kaplicy mają grubość 1 metra, podłoga zrobiona jest z kamiennych płyt.

Historycznym założeniem przestrzennym centralnej części wsi Jasieniec jest Aleja Pałacowa na osi której, z jednej strony przy ulicy Wareckiej znajduje się XVIII wieczny kościół wybudowany według projektu Jakuba Fontany (późniejszego pierwszego architekta króla Stanisława Augusta Poniatowskiego), z drugiej zespół pałacowo-parkowy. Kościół parafialny w Jasieńcu został zbudowany dzięki fundacji Kasztelana Ciechanowskiego Władysława Grzegorzewskiego, ówczesnego właściciela Falęcina, Sikut, Częstoniewa i części Jasieńca. Od tamtego czasu kościół był kilkakrotnie remontowany.

Na dawnym cmentarzu przykościelnym znajduje się pomnik wystawiony w 1927 roku w hołdzie poległym w latach 1914 - 1920 za ojczyznę parafianom. Na pomniku znajdują się nazwiska kilkudziesięciu mieszkańców gminy Jasieniec. Tuż obok usytuowana jest tablica upamiętniająca poległych za niepodległość Polski żołnierzy II wojny światowej,bojowników ruchu oporu oraz ofiary terroru w latach 1939 - 1956.

W pobliżu znajdują się także:
 • nagrobek Antoniego Domańskiego (zm. 1827), marszałka, sędziego pokoju powiatu czerskiego, właściciela Jasionny i Warpęs. Nagrobek jest klasycystyczny w formie kolumny na cokole z marmurową urną w zwieńczeniu, z herbem larisa,
 • nagrobek Stanisława Rykowskiego (zm. 1875), klasycystyczny w formie, z piaskowca,
 • Figura św. Rocha, postawiona około 1875 r., na cokole marmurowym, z napisem upamiętniającym fundację szpitala dla ubogich.
 • Dwór w Jasieńcu (styl neorenesansowy) wybudowano około 1850 roku, ale pierwsze wzmianki na jego temat pochodzą z końca XVIII w.
 • Niedaleko dworu, od strony płd.-wsch. znajduje się oficyna z pierwszej połowy XIX wieku, natomiast na zachód od dworu zlokalizowany jest dawny dom ogrodnika. Za dworem rozciąga się kilkuhektarowy park, wymagający rewaloryzacji.
 • Na szczególną uwagę zasługuje zespół architektury przemysłowej dawnej cukrowni, znajdujący się w centralnej części wsi, przy ulicy Czerskiej. Fabrykę cukru „Czersk” założono w Jasieńcu w 1868 r. • Miejscowości:
  WOJEWÓDZTWA:   
  dolnośląskie
  kujawsko-pomorskie
  lubelskie
  lubuskie
  mazowieckie
  małopolskie
  opolskie
  podkarpackie
  podlaskie
  pomorskie
  śląskie
  świętokrzyskie
  warmińsko-mazurskie
  wielkopolskie
  zachodniopomorskie
  łódzkie
      

  Copyright 2005-2007 concepto.pl